Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa „NATURAL ELEMENT – wypromowanie produktów kosmetycznych pod marką PHENOME zagranicą” 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Czas trwania projektu: 12/2016 - 06/2019

Zapytania ofertowe:

zapytanie ofertowe numer 3387
KLIKNIJ TUTAJ

zapytanie ofertowe numer 3843
KLIKNIJ TUTAJ

zapytanie ofertowe numer 4967
KLIKNIJ TUTAJ

zapytanie ofertowe numer 4989
KLIKNIJ TUTAJ

Zapytanie ofertowe numer 1032238
KLIKNIJ TUTAJ

zapytanie ofertowe numer 6236
KLIKNIJ TUTAJ

Wyniki postępowania:

numer ogłoszenia 3675 (dotyczy 3387)
KLIKNIJ TUTAJ

numer ogłoszenia 4614
KLIKNIJ TUTAJ

5209 zapytanie ofertowe 1/2017
KLIKNIJ TUTAJ

5210 zapytanie ofertowe 2/2017
KLIKNIJ TUTAJ

 

Natural Element Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa NATURAL ELEMENT - wypromowanie produktów kosmetycznych pod marką PHENOME zagranicą”

 

Celem projektu jest promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Dofinansowanie projektu z UE: 786 080.00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl